Hi Friends,

මායි මගෙ යෙහෙළිය පමීයි, අපි ඩබල එකතුවෙලා ඔයාලගෙ I.T. subject 1 එන සිස්ටම් ගැන චූටි blog 1ක් කරන්නයි හදන්නෙ. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාලගෙ අධ්‍යාපනයට මෙය වැදගත්වෙයි කියලා. දන්නවද අපිට මෙවැනි blog 1ක් කරන්න Idea 1ක් දුන්නෙ අපිට I.T උගන්වන කසුන් සර්. ඉතින් අපි හිතනවා අපෙ blogs කියවලා හිත සැනසෙන්නත් එක්ක චූටි comments පාරකුත් දාල යයි කියලා...

Tuesday, March 13, 2012

Data Flow Diagram

පද්ධතිය තුළට හා පද්ධතිය වෙතින් දත්ත ගලා යන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි.

Lecture Series on Management Information System by Prof. Biswajit Mahanty, Department of Industrial Engineering & Management,IIT

පද්ධතිය තුළට හා පද්ධතිය වෙතින් දත්ත ගලා යන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි. 

Logical Data Structure of English Heritage Geophysical Survey Database


(Shows the relationship between tables in the database. Crow’s feet indicate one-to- many relationships. Tables coloured pink are look-up tables.) 

Logical Database Structure.


Preliminary Investigation

කිසියම් ආයතනයකට තොරතුරු පද්ධති සැලසුම් කිරිමේදී පවතින පද්ධතිය පිළිබදව හෝ සැලසුම් කරන නව පද්ධතිය පිළිබදව පුර්ණ විමසා බැලීමක් අත‍‍යවශයය.ආයතනය තුළ ගොඩනැගීමට යන නව පද්ධති පිළිබදව විධිමත්ව අධ‍යනය කටයුතු සිදුකිරීමට පෙර පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරිමේ අරමුණ සහා හේතුන් හදුනාගැනීම සිදුකරයි. 

Thursday, December 29, 2011

පද්ධති නඩත්තුව (System Maintenance)


             අපි දන්නවා අලුතින් පද්ධතියක් ස්ථාපනයකළාට පස්සෙ ඒක ක්‍රියාත්මක කරද්දි නොයෙකුත් ගැටලු පැන නගිනවා. මේ පරිගණක පද්ධතියක තියෙන විශේෂම ලක්ෂණය තමයි තාක්ෂණයෙ ශීඝ්‍ර දියුණුවත් සමග නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන කරන්න සිදුවෙන එක.

            ඉතින් පද්ධති නඩත්තු අදියරේදී  වෙන්නෙ පද්ධතියට බලපාන වෙනස්කම් පරීක්ෂාකරලා ඒ සදහා අවශ්‍ය යෝජනාවන් පද්ධති නඩත්තු කමිටුව මගින් ආයතනයෙ කළමණාකාරීත්වට ඉදිරිපත් කරන එක. ඒ වගෙම පද්ධති නඩත්තු සහ ආයතනයෙ කළමණාකාරීත්වය විසින් අවධානය යොමුකළ යුතු නිර්නායක කිහිපයකුත් තියෙනවා.
1. පද්ධතියක අරමුණු
2. කාර්යක්ෂමතාවය
3. ඵලදායීතාවය
4. යොදාගන්නා තාක්ෂණය
5. වැයවන පිරිවැය
6. ආරක්ෂාව සහ පද්ධතිය මගින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

ඉතින් මෙම අවධියෙදී හඳුනාගන්නා වෙනස්වීම් සිදුකරන්න ඕන මෙම ඉහත වෙනස්වීම්වලට අනුවයි.
à  විශ්ලේෂක සමග වැඩකිරීම හා නඩත්තුකිරීම වැඩසටහන් සම්පාදක විසින් ක්ෂණිකව කළ යුතුය.
à  වෙනස්කම් ක්ෂණිකව පද්ධතියට එක් කළ යුතුය.
à ව්‍යාපාරික ක්‍රමවල කුඩා වෙනස්කම්, නීත්‍යානුකූල අවස්ථා, භාහිර සාධක, සමාගම් වෙළදපල තත්වය වෙනස්වීම වැනි කරැණු නිසා තවදුරටත් අනාගතයෙදී වෙනස්කම් සිදුකිරීමට විය හැකිය.
à නඩත්තු වැඩ සටහන් සම්පාදක සත්‍ය වශයෙන්ම මොඩියුල ලියනලද පුද්ගලයාම විය  නොහැකි නිසා නිර්මාතෘ හැරගොස් ඇති අවස්ථා විය හැකි නිසාත් කුඩා සම්පාදක කණ්ඩායම් යොදා පද්ධතිය හැසිරවීමට සිදුවිය හැකිය.ප්‍රලේඛණය (Documentation)

            පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමෙදී ලැබුණු ලිපි ලේඛන වැනි දේවල් පද්ධතියක් වෙනස්කරද්දි හරි අලුත් පද්ධතියක් හඳුන්වාදීමෙදී හරි අවශ්‍යවෙනවා. ඒ හින්දා ඒවා සුරක්ෂිත පිළිවෙලකට තබාගැනීම තමයි මෙම ප්‍රලේඛනය කියලා කියන්නෙ. එවැනි ලිපි ලේඛන නම්,
1. මූලික විමසාබැලීම් ලේඛණ
2. ශක්‍යතා අධ්‍ය්‍යන වාර්තා
3. අවශ්‍යතා වගු
4. විශ්ලේෂණ මෙවලම්
5. ව්‍යාපාර පද්ධති විකල්ප යෝජනා
6. පරිශීලක අත්පොත්

පද්ධති ක්‍රියාත්මකකිරීම (System Implementation)


            මෙම අදියරේදී සිදුවන්නෙ සාර්ථකව නිර්මාණය කරගත්තු  පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. එනම් පද්ධතියට අවශ්‍ය දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීමයි. තවද පද්ධතියෙ සාර්ථකත්වය හා අසාර්ථකත්වය තීරණය වන්නෙද මෙම අදියරෙන්මයි. මේ අන්දමට පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම පියවර කිහිපයකින් සිද්ධවෙනවා. ඒ තමයි,
1. සෘජු ස්ථාපනය (Direct Implementation)
2. සමාන්තර ස්ථාපනය (Parallel Implementation)  
3. අදියරමත ස්ථාපනය (Phase Implementation)
4. නියමුමය ස්ථාපනය (Pilot Implementation)

සෘජු ස්ථාපනය (Direct Implementation)

à මෙහිදී දෙනු ලබන දිනයක පැරණි පද්ධතිය ක්‍රියාත්මකකිරීම නවතාදමා නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මකකරනු ලබයි.
à කාලය, ශ්‍රමය, වියදම අඩුවුවත් නව පද්ධතියෙ ගැටලු ඇතිවූවිට එය පද්ධතියෙ අඛණ්ඩ පැවැත්මට බාධා ඇතිකරයි.

සමාන්තර ස්ථාපනය
(Parallel Implementation)

à පැරණි පද්ධතිය සහ නව පද්ධතිය යන 2ම ක්‍රියාත්මක කරයි.
à එවිට පැරණි පද්ධතිය සහ නව පද්ධතිය සැසඳිය හැකිය.
à මෙහි ඇති ප්‍රධානතම අවාසියවන්නෙ 1ම ක්‍රියාව දෙවරක් කිරීමට සිදුවන නිසා  ඇතිවන අමතර කාර්යයන්ය.

අදියරමත ස්ථාපනය (Phase Implementation)

à  අලුත් පද්ධතියෙ උපාංග කිහිපයක්  ඇත්නම් 1 උපාංගයක් පළමුව හඳුන්වාදිය හැකිය.
à පද්ධතියෙ 1 කොටසක් පමණක් ඇත්නම් මෙම අවධි              ක්‍රියාත්මකකිරීම කළ නොහැකිය.
උද්‍ර -: දෘඪ තැටියක් හඳුන්වා දීමට යාමෙදී එක් කාලයකදී කුඩා    
  කොටසක් හඳුන්වා දිය හැකිය.

නියමුමය ස්ථාපනය (Pilot Implementation)

à  මෙම අදියරේදී දෙපාර්තමේන්තුවෙ ශාඛා කිහිපයක පිහිටුවීම තුළින් පද්ධතිය පරීක්ෂාකිරීම සහ අධ්‍යයනය කිරීම සිදුකරනු ලබයි.
à  එහි සාර්ථකත්වය මත සම්පූර්ණ සංවිධානය සඳහා පද්ධති ක්‍රියාවට නංවයි.

සමාලෝචනය (Review)

            පද්ධතියක් ක්‍රියාවට නැංවීමෙදී හඳුන්වාදුන් හා බලාපොරොත්තු වූ පද්ධති අතර එකගනොවන අවස්ථාවන් හඳුනාගැනීමට ඉතා තියුණු අවධානයක් තිබිය යුතුය. විධිමත් සමාලෝචනයකට දිනයක් නියමකර එය සිදුකිරීම කළයුත්තෙ පළමු වසර තුළයි.